top of page
  • דקלה אייל סיטון | מוּתרת לעצמי

הרגע הזה


הרגע הזה שאת לא עוצרת רגע להקשיב לעצמך מתגלגל ומתגלגל כמו כדור שלג ענק סוחף איתו עשרות רגעים יום עבודה ריבים עם הילדים / בעל רגעים של חוסר נוכחות חוסר הסכמה להיות כי אם תהיי תהיי חייבת להקשיב לו לכדור התגלגל הזה המבהיל הזה המבוהל הזה שהוא את

תקומי איתו מחר בבוקר והוא יבוא איתך לעבודה הוא ילחש לך בלילה הוא ילחש לך בפעם הקרובה שתשמעי לא או שתרצי משהו חדש והוא הוא זה שמנהל אותך כי כשאת מתאמצת כל כך לא לפגוש אותו הוא נהיה המנהל של החיים שלך

27 views
תגיות

Join our mailing list

Never miss an update

bottom of page